„Abusus non est usus, sed corruptela” „A visszaélés nem joggyakorlat, hanem jogsérelem”

A magyar alkotmány: „Szabadság és felelősség bekezdésében XI. cikk”

„(2) Magyarország ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és kötelező alapfokú, az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú, valamint a képességei alapján mindenki számára hozzáférhető felsőfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesülők törvényben meghatározottak szerinti anyagi támogatásával biztosítja.”

2014-ben az EMMI oktatási főtanácsnokával folytatott megbeszéléskor megkért arra, hogy „ha lehet, senkinek ne mondjam, hogy az alapnormatívából ki lehet jönni és működtetni lehet egy oktatási intézményt”, na ezt az alapnormatívát csökkentik észrevétlenül évről évre, és veszi vissza utólag a maradékot a Kincstár. Az alaptörvényben egy sor nincs arról, hogy csak így vagy csak úgy lehet iskolát működtetni, és nem különbözteti meg a magániskolát minden más oktatási formától, vagy nem írja elő, hogy azt netán el kellene lehetetleníteni.

Amit a mi iskolánknak nem engedélyez az EMMI Dr. Maruzsa Zoltán államtitkár, azt másnak igen. Napi szinten küzdünk az Veszprémi Államkincstárral, az EMMI államtitkársága, meg a kezükre játszik, és évek óta hoz vállalhatatlan, szakmaiatlan döntéseket, hoz jogszabályokat mondhatni személyesen ellenünk, amit ad az egyik kezével azt a másikkal visszaveszi. Írom ezt azért, mert azt hihetné az ember, hogy már megint csak a gond van ezzel az iskolával. Ebből a szemszögből van is!!!

Egy barátom, aki hivatali szaktekintély, mondta: „hogy üldözési mániád van, attól még nem biztos, hogy nem üldöznek”. Azt rebesgetik Veszprém megyében, hogy korábban összeült egy grémium, az iskolánk ellehetetlenítése céljából, a pécselyi polgármester kérésére. Sajnos az események ezt igazolják!!! A kapott állami normatívát, ami 1/3-a az egyházinak, és töredéke az államinak, kipótoljuk, kifizetjük a béreket és a járulékokat, majd a jogosan felhasznált összeget, saját szájuk íze szerint jogtalannak nyilatkoztatják ki, és egyszerűen visszaveszik. Mert a jogszabályokat ők máshogy értelmezik, mintahogy az a törvény szövegében áll.

Tavalyelőtt 43 millió Ft-ot, az idén pedig 26 millió Ft-ot fizettettek vissza. Miközben az ÁSZ megállapította, hogy a közpénzeket törvényesen használjuk fel. Elmentünk a Törvényszékre a jogunkat érvényesíteni, de sajnos az állam javára döntöttek, mert az állam ellen nem lehet pert nyerni, még akkor sem, ha igazad van. Egy ismerős azt mondta, hogy boszorkányüldözés folyik ellenünk és Veszprémben nem nyerhetünk pert! A pécselyi iskola ingatlanhasználatáért folytatott perben, az első fok ítélethirdetésének éjszakáján a bíró váratlan megbetegedett, engem meg a rendőrökkel akartak elvitetni hamis vád alapján, hogy ne tudjak megjelenni a tárgyaláson. Az új kijelölt bíró többek füle hallatára kijelentette, hogy az előző bíró máshogy döntött volna. Az ő döntése értelmében azonban az ingatlant el kell hagyni. Ennyit Veszprémről.

Miért van az, hogy pont a magániskolákat a magántanulóság miatt nyírja az államtitkárság, amikor az állam a sajátjaiban nem képes működtetni azt. Ja, ... az államtitkár meg azt írja nekem személyesen, hogy „had ne üljek fel minden bemondásra”, mikor levelemben a diaszpóra oktatásáról és az iskolánk honvédelmi oktatásban betöltött szerepéről írtam. Igen, az államtitkárság a KOLLEKTÍV BŰNÖSSÉG elvét alkalmazza rajtunk. Vagy valakinél valamikor becsípődött valami, és annak parancsára cselekszi mindezt? De a parancs „ezerszázalék”, hogy nem a miniszterelnöktől származik, mert ő ennek a szöges ellentétét mondja. Akkor ki lehet az?

A cirkusz körülöttem, az iskola körül a hatodik éve tart, mondhatni boszorkányüldözés folyik, pedig Könyves Kálmán óta jól tudjuk, hogy „boszorkányok pedig nincsenek”. Megjegyzem, arra is volt pénzük és energiájuk 2018-ban, hogy a rendőrséggel és a TEK-kel közösen összehangolt, 5 helyen tartott, törvénytelen akciót bonyolítsanak le, amiben még a kukából is elvitték a papírokat „kisértékre elkövetett sikkasztás” címén vagy másfél évre. Az iskolát 100%-ban működésképtelenné kívánták tenni, és csak az internetnek köszönhetően maradtak meg az adatok. Erre egyébként nem számítottak. Amúgy meg, ha jól belegondolunk, akkor ki és mit sikkaszt akkor, ha csak az 1/3-át kapjuk az egyházi, az állami finanszírozásnak meg a töredékét, és minden hónapban ki kell pótolni a kapott pénzt, hogy működőképesek legyünk??? És ezzel nemhogy elveszünk, hanem kipótoljuk pénzzel az állami költségvetést!

Jelenleg perelni kényszerüljük, a Kincstárt, mert a korábban bűnügyi zár alatt lévő iratainkból állapították meg törvénysértő módon, hogy szerintük törvény sértően működünk. Vizsgálatot fogok kezdeményezni Államigazgatási jogkörben elkövetett károkozás miatt az érintett államtitkárságok ellen. Ne lehessen már bármit megtenni ebben az országban!

Nem kétlem, hogy korábban voltak rablók is a magánfenntartók között, az államtitkár úr azonban arra sem veszi a fáradtságot, hogy meglátogassa az intézményünket, és meggyőződjön az ellenkezőjéről, megsarcolt közösségünkről, amelyik erőn fölül igyekszik segíteni a tönkrevert állami rendszerből kiszorult gyermekeket. Idézem őt: „ nincs ideje minden iskolába ellátogatni”. A befizetett forintjainkon van fenntartva az a hatóság, amelyik vegzálja azt, aki tesz a gyermekekért, a hazáért és a családokért.

Szerintem, nagyon el van valami, ...va, hogy az ismert citátumot idézzem. Kérdésem, hogy nem azon kellene dolgozniuk, hogy minden jól menjen, és segítsék a munkánkat? Ugyanakkor az állami oktatási rendszer ezer sebből vérzik, se tanár, se pénz. Nem gáz az egész Államtitkár Urak???? Hát de!!!

Az igazság még akkor is az igazság, ha az nem tetszik! Azt gondolom, hogy a miniszterelnök úrnak ezt is helyre kellene tennie, mert ő a főnök, nálunk meg én. Vegyék tudomásul tisztelt államszolgák, nem tőlem vesznek el, hanem a szülőktől és a gyermekektől! Arról meg nem is beszélve, hogy a családunknak kellett a zsebbe nyúlni, hogy az iskola működését fenn tudjuk tartani, ugyanis nekünk, ellenben Önökkel, van elhivatottságunk.

Mi nem el, hanem hozzá teszünk az ország gazdaságához, fektetünk be a gyermekeink, tanulóink jövőjébe. Csak reménykedem, hogy nem azért, hogy Önöknek később legyen kitől ismét visszavenni. Al Capone is csak nézne.

Bárdi Farkas János