A hitre szükségünk van

A vezércikkem az Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére a hitről szól. Félre teszek és elengedek minden vélt vagy valós sérelmet. Hiszem, hogy Jézus Krisztus Istennek a fia. Hiszem, Jézus Krisztus értem, és a bűneimért való áldozatát! Hiszem, hogy Jézus meghalt értem, és az emberiségért, legyőzte a gonoszt, feltámadott, és most ott ül az Atya jobbján. Én befogadom a Szentháromságot a szívembe.

Isten, Jézus, és a Szentlélek örökké bennem él, velem marad és elvezet minden igazságra. Most felöltöm magamra, Isten minden fegyverét. /Efézus 6.10-től, 20-ig/ "Körülövezem derekamat, az igazsággal, felveszem a megigazultság mellvasát. Felveszem lábamra, a békesség saruját. Magamhoz veszem, a hitnek pajzsát, amelyel megoltom, a gonosz minden tüzes nyilát. Felveszem az üdvösség sisakját, kezembe veszem, a szellem kardját, mely az Isten igéje. Kérem Istent, hogy adassék nekem szó, a számnak megnyitásakor, hogy bátran hirdessem, Jézus Krisztus értünk való áldozatát, és az evangéliumot! Isten fegyvereit magamra öltöttem, ezért nem félek a gonosztól, mert nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van."

Mert a hitre szükségünk van úgy a külső, mint a belső ellenséggel szemben. Mert a legnagyobb belső ellenségünk a hitünk megingása. Hiszem, hogy Magyarország minden vezetője felelősen fog cselekedni, és fölismeri a külső és a belső ellenséget. Hiszem, hogy iskolánkat a nemzeti elköteleződésében támogatják. Hiszem, hogy Veszprém megye vezetői észreveszik elköteleződésünket. Hiszem, hogy mindenki szembe mer és tud is nézni önmagával és be is tudja ismerni a hibáit.

Isten áldását kérem intézményünkre, annak vezetőire és tanáraira, hogy még jobban tudjuk ellátni a diaszpórában élő testvéreink oktatását, identitásuk megőrzését. Isten áldjon meg mindenkit aki mer és tud is tenni.

Bárdi Farkas János Kelt: 2021. Szeptember 12. Székelyudvarhely

https://balatoniranytu.hu/